Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

21:58
6936 326b
Reposted fromoutoflove outoflove
21:58

November 21 2017

01:14
Znalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gif
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:12
01:12
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajojinthesun jojinthesun
00:59
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname viajointskurwysyn jointskurwysyn
00:59
9651 e209 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
00:58
0029 a0d1 500

yiorgosmavropoulos:

Where there’s smoke

Reposted fromjohnkeats johnkeats viajointskurwysyn jointskurwysyn
00:58
Reposted fromtfu tfu viakumiko kumiko
00:58
9238 756f 500
Cryman Perfetto
Reposted fromEmisja Emisja viatsylvvia tsylvvia
00:57
00:57
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka
00:57
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viaMisha Misha
00:53
0415 a1e3
00:52
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
00:50
00:50
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
00:48

I tylko przyjdź.
Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.
Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.
A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.
— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir
00:26
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
00:26
4113 4fd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl