Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2017

00:14
8114 9a63
Reposted fromoutoflove outoflove
00:14
The strongest force in the universe is others' judgement. We do such terrible and funny things when we think, we are judged. 
— my thoughts sound better in English.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaoutoflove outoflove
00:09
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viaoutoflove outoflove
00:04
9519 062e 500
Reposted fromoutoflove outoflove

September 24 2017

12:48
4147 823a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
12:47
12:41
3622 e957 500
Reposted fromoutoflove outoflove
12:41
3633 fcdb
Reposted fromoutoflove outoflove
12:33
12:12
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s
12:12
Bo tak to w życiu bywa, że ludzie przychodzą i odchodzą, mydląc oczy, że ważni jesteśmy, że nasze zdanie ma znaczenie, że to, że tamto, że sramto. A potem pyk. I ich nie ma.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s
11:31
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoutoflove outoflove
11:29
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viamalinowowa malinowowa
11:14
1550 6b32 500
Reposted fromteijakool teijakool viamalinowowa malinowowa
11:13
Reposted fromFlau Flau viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
11:13
Reposted fromshakeme shakeme viamalinowowa malinowowa
11:09
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viamalinowowa malinowowa
11:09
Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.
07:14
Jesteś jednym z tych po którym wspomnienia nie mogą odejść. 
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s
07:14
Wiesz że lubiłam siedzieć z Tobą nawet gdy milczeliśmy. Teraz milczenie i cisza mnie przytłacza i staje się to bardzo męczące i mało przyjemne. Ta cisza to nie ta co była kiedyś. Teraz ona przybrała wymiar smutku.
Reposted fromnewsfrom60s newsfrom60s
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl