Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

15:29
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa viajojinthesun jojinthesun
13:14
2437 adda
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
13:14
2438 6844
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
13:14
2447 69f0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
13:13
2133 06a3 500
Polacy i ich naturalni wrogowie
13:12
Reposted fromkriokineza kriokineza viaRedPenny RedPenny

January 19 2018

10:35

January 18 2018

23:27
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
23:26
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaviajero viajero
23:26
0502 87f4 500
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec viaviajero viajero
23:25
7757 7b13 500
Reposted fromtfu tfu viaoutoflove outoflove
23:24
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove

January 14 2018

17:30
niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viamalinowowa malinowowa
17:25
17:24
6338 c834 500
17:24
4451 3887
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:24
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viamalinowowa malinowowa
17:23
6616 7874
Reposted fromiamstrong iamstrong viamalinowowa malinowowa
17:23
4339 218c
Reposted fromskrzacik skrzacik viamalinowowa malinowowa
17:23
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl